متفرقه

بر اساس تفاهم صورت گرفته بین گروه مبلمان پردیس و سازمان اتکا، پرسنل و بازنشستگان محترم ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و ستاد کل نیروهای مسلح و دارندگان محترم کارت حکمت می توانند با مراجعه به نمایشگاه مبلمان پردیس از شرایط خرید اقساطی با کارت حکمت بهره مند گردند.